Honkatarhat Oy:n hiilijalanjälki lähes nolla

romainesalaatti

Honkatarhat Oy:n tuotannon hiilijalanjälkeä on aktiivisesti pienennetty vuosi vuodelta. Viimeisen neljän vuoden aikana se on kutistunut 84 % ilman kompensointia. Honkatarhat Oy kasvattaa 4,1 hehtaarin tarhoillaan Vihreä Keiju-brändin salaatteja Honkajoella Kirkkokallion energiapuistossa, joka on Suomen ja koko maailman mittakaavassa kiertotalouden edelläkävijä.

Vuonna 2022 Honkatarhat Oy:n tuotannon hiilijalanjälki oli 0,078 CO2-ekvivalentti (kg)/tuote*. Se on yli puolet vähemmän kuin keskimäärin salaatintuotannossa Suomessa** ja 32 % pienempi Honkatarhojen vuoden 2021 hiilijalanjäljestä. Erittäin pieneen tulokseen vaikuttavat uusiutuvat energialähteet. Kokonaistuloksesta sähkön osuus on 25 %, lannoitteiden osuus 24 % ja pakkaukset 23 %. Lämmön osuus on vain 9 % kokonaistuloksesta. Sähkö on 100 % uusiutuvista energialähteistä tuotettua ja lämmitysenergian lähteenä hyödynnetään hukkalämpöä, joka on peräisin alueen toisen yrityksen lauhdelämmöstä.

Ilmastoystävällistä tuotantoa

Honkatarhat on auditoitu IP Sigill Kasvikset ja Ilmasto sertifikaatilla, jonka edellyttämät vaatimukset tukevat Honkatarhojen viljelyn vastuullisuustavoitteita. Niissä korostuvat ympäristövastuu; energian, materiaalien ja luonnonvarojen säästävä ja tehokas käyttö sekä jätteiden määrän vähentäminen ja kierrätys. Sigill-merkki kertoo kuluttajille kotimaisen tuotannon konkreettisista teoista ilmaston ja ympäristön eteen. Merkki tukee myös kauppojen asettamia vastuullisuustavoitteita.

  • Kasvien kastelussa Honkatarhoilla käytetään suljettua vesikiertoa suoraan kasvien juuristolle. Ylimääräinen kasteluvesi otetaan talteen ja kierrätetään uudestaan. Suljetun vesikierron ansiosta vettä kuluu vähemmän eikä lannoitteita pääse maaperään.
  • Viljelyssä hyödynnetään biologista torjuntaa niin, että kasvihuoneille syntyy mahdollisimman hyvä ja luonnollinen ekosysteemi tuholaisten ja torjuntaeliöiden välillä.
  • Kaikki jätteet pyritään kierrättämään mahdollisimman tehokkaasti. Biojätteet hyödynnetään alueen kompostointikentällä. Muovi ja pahvijätteet kerätään ja kierrätetään.
  • Suurin osa Honkatarhojen salaateista kasvatetaan ilman muoviruukkuja. Osalla salaateista tarvitaan vielä ruukkuja ja niiden osalta on käytössä kierrätysraaka-aineista valmistettuja muoviruukkuja, joiden hiilijalanjälki on 75 % pienempi kuin uudesta raaka-aineesta valmistetun.

Honkatarhat

Kirkkokallion symbioosi on kiertotalouden edelläkävijä Suomessa ja maailmalla

Kirkkokallion energiapuisto Honkajoella koostuu seitsemästä eri toimijasta, jotka ovat symbioosissa keskenään. Iso osa alueen energiavirroista kiertää laitoksesta toiseen kuin ikiliikkuja. Jokaisen jäte on muodostunut naapuriyrityksen hyötyresurssiksi. Moottorivoimalaitoksella biokaasusta valmistetaan sähköä. Hukkalämpö muunnetaan prosessihöyryksi. Syntynyttä kaukolämpöä käytetään kasvihuoneiden lämmityksessä***

https://vihreakeiju.fi/talta-nayttaa-tulevaisuus-honkajoen-kirkkokallion-ekopuisto/

Lähteitä:

Laskurina on käytetty Kasvihuonetuotteiden ilmastovaikutuslaskuria
https://kauppapuutarhaliitto.fi/jasenille/neuvonta/hiilijalanjalki-ja-laskuri/
Tämä on MMM:n, Kauppapuutarhaliiton, SLC:n sekä MTT:n Greenhousecarbon-hankkeessa tuotettu hiilijalanjälkilaskuri kasvihuonetuotannolle.

**Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 82/2019 Kasvihuonetuotteiden ilmastovaikutuslaskenta ja vesijalanjälki Frans Silvenius, Kirsi Usva, Juha-Matti Katajajuuri ja Anna-Kaisa Jaakkonen

*** Tältä näyttää tulevaisuus lansireitti.fi/kirkkokallio/