HONKATARHAT -vastuullisesti vuodesta 1986

Honkatarhojen toiminta alkoi jo yli 30 vuotta sitten Honkajoen Kirkkokallion alueella. Viljelyn edellytykset ovat nojautuneet alusta asti vahvasti kiertotalouteen sekä teknologian hyödyntämiseen.

Yrityksen perustaja Timo Rapila oli aikoinaan uranuurtaja salaattien viljelyssä, sillä hän oli ensimmäisiä viljelijöitä, joka alkoi viljellä ruukkusalaattia vesiviljelyssä, keinovalon alla. Intohimoinen halu viedä kehitystä eteenpäin ja saada suomalaisille ympärivuotisesti muutakin kuin kiinankaalia on vienyt toiminnan sen nykyiselle tasolle. Kasvihuonevihannesten viljely aloitettiin kasvihuonekurkulla ja muutama vuosi myöhemmin (v. 1998) aloitettiin myös salaattien ja yrttien viljely. Oma tuotemerkki on Vihreäkeiju, salaatteja pakataan myös kauppojen omilla tuotemerkeillä. Viljelypinta-alaa Honkatarhojen kasvihuoneilla on 4 ha ja työntekijöitä n. 30 hlö.

Katso perustajan Timo Rapilan haastattelu

VILJELY -ympäristöä kunnioittaen

Arvomaailma perustuu puhtaisiin ja kotimaisiin raaka-aineisiin ja siihen että kuluttaja voi aina luottaa tuotteeseen. Honkatarhat Oy on ensimmäinen suomalainen kasvihuonevihannes yritys, jolle on myönnetty IP Sigill Ilmastosertifikaatti.

🌱 Kasvihuoneiden lämmityksessä käytämme hukkalämpöä, joka on peräisin alueen yrityksen lauhdelämmöstä.

🌱 Kasvien kastelussa käytämme suljettua vesikiertoa suoraan kasvien juuristolle. Ylimääräinen kasteluvesi otetaan talteen ja kierrätetään uudestaan. Suljetun vesikierron ansiosta vettä kuluu vähemmän eikä lannoitteita pääse maaperään.

🌱 Kierrätämme mahdollisimman tehokkaasti kaikki jätteet, jotka toiminnastamme syntyvät. Biojätteet hyödynnetään alueen bioenergialaitoksella ja muovi sekä pahvijätteet kerätään ja kierrätetään.

🌱 Viljelyssä hyödynnetään biologista torjuntaa niin, että kasvihuoneillemme syntyy mahdollisimman hyvä ja luonnollinen ekosysteemi tuholaisten ja torjuntaeliöiden välillä.

🌱 Henkilökunta pitää huolen siitä, että kasvuolosuhteet kasveille ovat optimaaliset, viljely-ympäristö pysyy puhtaana ja pakattavat tuotteet päätyvät pakkauksiin turvallisesti.

KIERTOTALOUDEN VOIMALLA

Honkatarhat sijaitsevat Kirkkokallion energia­puistossa, joka on kierto­talouden edellä­kävijä. Kirkkokallion yritykset tuottavat yhdessä bioenergiaa, jota hyödynnetään energianlähteenä alueen yrityksissä. Kirkkokalliolla pyritään välttämään jätteen muodostumista ja kaikki hyödynnettävissä oleva käytetään tavalla tai toisella ennen kuin ne päätyvät jätteeksi.

Ilmasto kiittää ja yhteistyö tuo yrityksille säästöjä. Jokaisen jäte on muodostunut naapuriyrityksen hyötyresurssiksi. Moottorivoimalaitoksella biokaasusta valmistetaan sähköä. Hukkalämpö muunnetaan prosessihöyryksi. Syntynyttä kaukolämpöä käytetään muiden muassa kasvihuoneiden lämmityksessä. Vihannesten ja lihajalosteiden tuotannosta syntyvät jätteet hyödynnetään niin ikään alueen bioenergialaitoksessa.

Katso videolta miten Honkajoen energiapuistossa jätteet kierrätetään